Kancelaria Adwokacka EIDER w Kołobrzegu

Zapewniamy kompleksową pomoc prawną na terenie całej Polski, w pełnym zakresie. Prowadzimy zarówno stałą obsługę prawną przedsiębiorców, jak i udzielamy jednostkowych porad prawnych. Reprezentujemy Klientów w sporach sądowych i negocjacjach. Naszym celem nadrzędnym jest optymalna realizacja interesów Klienta w kontekście problemu prawnego, z jakim się do nas zwraca i celu, jaki pragnie osiągnąć.

Poszukując właściwego rozwiązania prawnego mamy na uwadze indywidualne potrzeby i oczekiwania Klienta na tle realiów, przy czym sugerujemy zawsze rozwiązania racjonalne i bezpieczne prawnie. Nie zadowala nas rozwiązanie partykularnego zagadnienia, lecz proponujemy rozwiązania o charakterze kompleksowym.

Oferujemy pomoc prawną także w języku angielskim.

MARIA EIDER

ADWOKAT
tel. 608 206 775
maria@eider.com.pl

JAN EIDER

ADWOKAT
tel. 606 280 665
jan@eider.com.pl

NATASZA EIDER

ADWOKAT
tel. 602 717 391
natasza@eider.com.pl

Reprezentacja przed sądami i organami

Reprezentujemy naszych Klientów przed sądami, sądami administracyjnymi i organami administracji rządowej i samorządowej w pełnym zakresie uprawnień adwokackich. Występujemy na rozprawach i posiedzeniach, sporządzamy potrzebne pisma, dbamy o zachowanie terminów. W zależności od stanu zaawansowania sprawy, z którą zgłasza się Klient możemy reprezentować Jego interesy zarówno od etapu przed procesowego, jak i od dowolnego późniejszego momentu postępowania.

Porady prawne

Jeżeli Klient jest zainteresowany wyłącznie uzyskaniem porady prawnej, staramy się przedstawić ją w taki sposób, by Klient był w stanie ocenić jej istotne słabe i mocne punkty i możliwości jej poprowadzenia bez udziału profesjonalnego pełnomocnika. W wypadku późniejszego zlecenia nam poprowadzenia takiej sprawy, koszt porady prawnej wchodzi w zakres całkowitego wynagrodzenia za jej poprowadzenie.

Negocjacje

Reprezentujemy naszych Klientów we wszelkiego rodzaju negocjacjach. Z góry ustalamy z Klientem jego interesy i oczekiwania, brzegowe warunki ustępstw oraz ogólną strategię negocjacji. Negocjacje prowadzimy tak, by zoptymalizować korzyści dla naszego Klienta, działając zawsze wyłącznie w ramach udzielonych pełnomocnictw i instrukcji.

Cudzoziemcy

W naszej Kancelarii szczególną wagę przywiązujemy do obsługi prawnej cudzoziemców, w tym osób pochodzenia polskiego. Pomagamy cudzoziemcom we wszelkich sprawach prawnych, w tym w zakresie zezwoleń na zamieszkanie lub osiedlenie się, zezwoleń na pracę, pomocy w prowadzeniu działalności gospodarczej i wielu innych. Komunikujemy się w również w języku angielskim.

Kancelaria Adwokacka Maria, Jan, Natasza Eider

ul. Emilii Gierczak 43, 78-100 Kołobrzeg

tel./fax  94 35 24 162, kancelaria@eider.com.pl

KANCELARIA ADWOKACKA

KOŁOBRZEG, ul. E. Gierczak 43